Stanisław Antosz

Kiedy pęka grzbiet dnia wytarty do kości wieczoru wstąp na górę milczącej nocy…, 1979, olej, płótno, 80 x 99,5 cm.
Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Dog, 1991, pastel on cardboard, 100 x 70 cm.
Collection of BWA Zielona Góra