Stefan Słocki

Sonata op. nr 2, 1980, olej, płótno, 100 x 119,5 cm.
Kolekcja Muzeum Ziemi Lubuskiej.