Tatjana Danneberg

Pojawienie się SARS-CoV-2 i towarzyszące pandemii obostrzenia wymusiły przeniesienie naszych aktywności do przestrzeni prywatnej, a tym samym ograniczenie społecznych interakcji, zastąpionych w dużej mierze narzucającymi nową perspektywę czasu połączeniami tele- i wideofonicznymi za pomocą popularnych komunikatorów. Moment odpoczynku od codziennej rutyny szybko uwolnił strumień sprzecznych komunikatów. Zalecenie utrzymywania bezpiecznej odległości wyraźnie ujawniło kwestie nierówności społecznych i wykluczeń. Stan wyjątkowy stał się pretekstem do wielu nadużyć — w czasie ograniczeń poruszania się i wprowadzenia systemu pracy zdalnej okazało się, że godziny pracy w warunkach medialnej saturacji mogą być dowolnie wydłużone, co ograniczyło prawo do odpoczynku, ale też brak wyraźnego podziału na czas wolny i aktywność jawił się jako odwrócenie obwieszczanego tak niedawno „końca snu” w późnym kapitalizmie1.

Realistyczne ujęcia postaci i widoczne ślady pociągnięć pędzla sugerują zaliczenie pracy Tatjany Danneberg do malarstwa. Dopiero bliższy ogląd zdradza, że artystka używa różnych technik i łączy ze sobą malarstwo, fotografię i druk oraz stosowany w konserwacji zarówno mebli, jak i dzieł sztuki klej organiczny. Spękania na „malarskiej” płaszczyźnie sprawiają, że przedstawione sceny zdają się ulegać dezintegracji. Przykładem jest fotograficzno-malarski obiekt zatytułowany Should I show more interest in the world (2019). W centralnej części obrazu widzimy postać (siostrę artystki) nieświadomą bycia portretowaną, pogrążoną we śnie. Telefon w jej dłoni sugeruje, że relaks, któremu się oddaje, jest tylko pozorny. Powstała rok temu praca nie zapowiadała jeszcze niepewności towarzyszącej zamknięciu wczesną wiosną 2020. Z drugiej strony, dziś możemy odczytywać ją w kontekście wciąż trwającej pandemii, która nie pozwala spokojnie zasnąć, zapowiadając nowy, jeszcze nieznany porządek.

— Tatjana Danneberg, Should I show more interest in the world?, 2019 oraz What day is it?, 2020 BWA Zielona Góra

 1. Nawiązanie do książki Jonathana Crary’ego 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu, 2013 (pol. wyd. 2015).

Tatjana Danneberg (ur. 1991) studiowała w Technische Universität w Wiedniu (2009–2011), Akademie der bildenden Künste w Wiedniu (2009–2017) i Städelschule (Staatliche Hochschule für Bildende Künste) we Frankfurcie nad Menem (2014–2015). Jej prace prezentowano m.in. w La Maison de Rendez Vous w Brukseli oraz Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Mieszka i pracuje w Wiedniu i Warszawie. W przyszłym roku zaprezentuje wystawę indywidualną w Salzburger Kunstverein w Austrii.