Agnieszka Kalinowska

(ur. 1971, mieszka w Warszawie)

Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wykonuje prace wideo, wideoinstalacje, obiekty, rzeźby, rysunki i fotografie. Jej twórczość przepracowuje pierwotne emocje i instynkty zakorzenione w zbiorowej nieświadomości. Artystkę interesują szczególnie treści i mechanizmy wypierane. W skondensowany, wyabstrahowany sposób dotyka niewidocznych struktur władzy, nadużyć i nierówności społecznych.

Źródłem inspiracji dla powstania pracy była ikonografia pierwszych narodów Ameryki związana z różnymi aspektami wojny, władzy, siły, mądrości i szacunku dla natury. Symbolika ta przywołuje rytuały, które pomagały ludziom w przetrwaniu. Artystka wykonała tytułowe hasło podczas długotrwałego procesu zaplatania i odręcznego barwienia sznurka. Tą pracochłonną, rzemieślniczą technikę połączyła kontrastowo ze współczesną, konceptualną specyfiką tekstu. Słowo „power” w języku angielskim w zależności od kontekstu oznaczać może zarówno wyzwalającą siłę, fizyczną moc, energię, jak i władzę narzucaną innym (przemoc). Zapętlona w czasie, niejednoznaczna praca dotyka jednocześnie twórczych i destrukcyjnych przejawów użycia siły. Mimo drastycznych zmian cywilizacyjnych i siły intelektu człowiek pozostaje częścią przyrody, a przemoc, którą wobec niej stosuje, doprowadza do jego zagłady. Przemoc ta jest jednocześnie wyrazem odcięcia się ludzi od życiodajnej siły przetrwania.

Rituals of Power (Rytuały mocy), 2021, rzeźba,  papierowy sznurek, dzięki uprzejmości artystki i galerii BWA Warszawa

Miejsca:

Back ↵