Alicja Lewicka

Alicja Lewicka (ur. 1967, mieszka w Zielonej Górze)

Artystka wizualna, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Stopień doktora otrzymała w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a stopień doktora habilitowanego w ASP w Poznaniu. Od 1992 roku pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi Pracownię Rysunku i Intermediów w Instytucie Sztuk Wizualnych, obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Artystycznego. Współkuratorka Biennale Zielona Góra 2020. Realizuje instalacje multimedialne i obiekty, zajmuje się pamięcią, tożsamością. Interesują ją relacje człowieka z roślinami i technologią.

Wymazywanie, 2022, obiekt, dzięki uprzejmości artystki

Obiekt prezentowany na wystawie nawiązuje do formy obelisku. Zamiarem artystki jest dekonstrukcja fasadowych wartości pomników, gra z ich znaczeniem. Symboliczny gest nadania naturalnej kompozycji formy pomnikowej to zwrot w kierunku natury, próba upamiętnienia cyklu życia przyrody i wpisania go w ramy historii. Lewicka zwraca uwagę także na destruktywną ingerencję człowieka konkurującego z naturą.

Miejsce

Back ↵