Anca Benera / Arnold Estefan

(ur. 1977 i 1978, mieszają w Bukareszcie)

Pracują wspólnie od 2011 roku. Są współtwórcami Centre for Visual Introspection w Bukareszcie – niezależnej platformy kuratorsko-wydawniczej  promującej współczesną sztukę w Rumunii opartą na badaniach artystycznych na styku architektury i dizajnu. Tworzą instalacje, wideo, performanse. W swojej twórczości podejmują kwestie kształtowania życia jednostek przez tożsamości narodowe, geopolitykę i historię. W ostatnich projektach badają wpływ gospodarki, nowych technologii, wojen i przemysłu wydobywczego na przekształcanie krajobrazu i warunków życia na Ziemi. 

W historiach wojennych las funkcjonował często jako schronienie przed przemocą ze strony nadciągających wojsk. Obecnie w wyniku wycinki Ziemia straciła już połowę lasów naturalnych. Nagranie wideo miało miejsce w jednej z nielicznych już puszcz europejskich – puszczy karpackiej przy granicy Rumuni i Ukrainy. To odcinek, którego unikatowa bioróżnorodność została zniszczona przez wycinkę prowadzoną przez międzynarodowe korporacje i skorumpowane władze lokalne. Dotknięty katastrofą obszar jest scenerią dla wędrówki samotnej pary nucącej słynną antywojenną piosenkę Where Have All the Flowers Gone?(Gdzie są kwiaty z tamtych lat?) skomponowaną w 1955 roku przez Petera Seegera. Autor zapożyczył słowa z pieśni kozackiej. Później utwór był modyfikowany i adaptowany w różnych językach świata i odtwarzany jako protest przeciw konfliktom zbrojnym. Nucona bez słów melodia nabiera uniwersalnego, ponadnarodowego znaczenia, bo odnosi się do globalnej wojny wypowiedzianej życiu na Ziemi.

No Shelter from the Storm (Nie ma schronienia przed nawałnicą), 2015, wideo HD z dźwiękiem, 5′43″, dzięki uprzejmości artystów i galerii Ivan, Bukareszt

Miejsce:

Back ↵