Anna Siekierska

Anna Siekierska (ur. 1987, mieszka w Warszawie)

Rowerzystka, pracownica akademicka, rzeźbiarka i aktywistka zaangażowana w działania na rzecz przyrody. Współautorka instalacji w przestrzeni publicznej, interdyscyplinarnych projektów zaangażowanych społecznie, działań uwrażliwiających na życie innych istot. Współpracuje z materiałami takimi jak drewno, ziemia, glina wosk, kamień, tkanina, metal. Zajmuje się również rysunkiem, fotografią i filmem. Dużo czasu spędza w rozmaitych chaszczach i bagniskach

Jaskółcze ziele, 2022, obiekt i słuchowisko, dzięki uprzejmości artystki

Wielokrotnie przeskalowane nasiono zostało wykonane z niezliczonej liczby igieł sosnowych i przywodzi na myśl budowle wznoszone przez mrówki. Z wnętrza wypływa osobliwe, niezidentyfikowane ciało. Rzeźba jest sensualna i niełatwo ją sklasyfikować jako przedstawienie konkretnej istoty czy sytuacji. Pozostawia przestrzeń do odczuwania, spekulowania i doświadczania (można ją delikatnie dotknąć). Została umieszczona na niewielkiej, roztrzaskanej i na powrót odtworzonej kolumnie gipsowej, na której zwyczajowo upamiętnia się historię ludzkich zwycięzców. W tym wypadku powodem wyniesienia jest zachwyt nad codzienną, niepozorną współpracą i wzajemną pomocą.

Jaskółcze ziele, tworząc nasiona, zaopatruje je w ciałka tłuszczowe, które są cennym pokarmem dla mrówek. Owady w zamian za bogactwo tłuszczu, cukru i białka przenoszą nasiona, rozsiewając roślinę. Prababki, siostry, wnuczki będą dbać o siebie nawzajem. W kruchym domu z gipsu tak trwała relacja niesie nadzieję.

Miejsce

Back ↵