Bartek Lis

animator kultury, kurator projektów społecznych, edukator, socjolog związany z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.  Pomysłodawca projektu Sztuka w ciemno, który stał się „pandemicznym” rozwinięciem konceptu realizowanych przez pięć lat w Muzeum Współczesnym Wrocław wspólnie z Magdaleną Skowrońską sensualnych warsztatów. Opierały się one na idei pozawzrokowego, zmysłowego doświadczania sztuki, takiego, które nie wymaga tylko patrzenia. Wierzy, że sztuka może być ciekawym pretekstem do rozmowy na szerokie tematy, a zetknięcie się z nią nie musi oznaczać wyłącznie wizualnej przygody. Dostępność jako ważny aspekt pracy kulturotwórczej rozumie jako kategorię uniwersalną i włączającą każdego i każdą, niezależnie od doświadczanego „braku” czy niepełnosprawności.

Back ↵