Dana Kavelina

(ur. 1995, mieszka w Kijowie)

Absolwentka Wydziału Grafiki w Kijowskiej Politechnice. Malarka, graficzka, autorka instalacji, wideo i animacji, pracuje też z tekstem. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym doświadczeniem traumy, odczuwaniem emocji związanych z wojną. Analizuje proces tworzenia historii, wyłapując manipulacje, poddając refleksji zagadnienie związane z siłą i władzą. Jej narracje bliższe są herstoriom, historiom mniejszości niż oficjalnej narracji historycznej.

There Are No Monuments to Monuments (Pomnikom nie stawiają pomników), 2021, dwukanałowa instalacja wideo, 34’35”, dzięki uprzejmości artystki

Pierwszy film pokazuje przechodniów opowiadających o pewnym pomniku upamiętniającym pewną katastrofę. Jednak z ich wypowiedzi nie można wywnioskować, jakiego wydarzenia to dotyczy. Ich opinie są niespójne, dowody się mylą, pamięć płata figle. Drugi obraz prezentuje intymną relację kobiety z pomnikiem. Postać chowa się, przytula, próbuje wejść w zakamarki pomnika, dopasować swoje ciało do figur upamiętniających katastrofę.

Animals Have No Fate (Zwierzęta nie mają losu), współautorka filmu: Olha Marusyn, 2021, film eksperymentalny, 15’48”, dzięki uprzejmości artystek

Praca powstała jako rozwinięcie tezy Zhenyi Belorusets, że „zwierzęta nie mają losu”. Film składa się z serii obrazów balansujących na granicy tego, co człowiecze, odczłowiecze i zezwierzęcone. Posthumanistyczne hybrydy występujące w filmie szukają sensu swojego istnienia w samym akcie ruchu, przemieszczania się do konkretnego punktu. Ludzie ubrani/ uwięzieni w atrakcyjnych przebraniach, doświadczają jednocześnie tortury na własnym ciele, mimo prostych do wykonania czynności.

Miejsca

Back ↵