Irmina Rusicka

(ur. 1990, mieszka w Warszawie)

Artystka sztuk wizualnych, autorka instalacji wideo i prac badawczych. Absolwentka Psychologii i Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Grób dla mamy, 2021, druk pigmentowy, papier muzealny, dzięki uprzejmości artystki

Fotografia przedstawia projekt grobu matki artystki – prostą sadzawkę z kamiennym obramieniem, której powierzchnia reaguje na otoczenie. Naturalny pomnik odbija w swojej tafli obraz otoczenia, staje się też zaproszeniem dla owadów i ptaków. Artystka zamiast stawia zwyczajowy kamień pamiątkowy zwraca się ku naturze, dopełniając cykl życia przyrody.

Miejsce:

Back ↵