Karolina Balcer

(ur. 1988, mieszka w Warszawie)

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu; tam ukończyła studia doktoranckie. Jest malarką, tworzy obiekty, instalacje w przestrzeni publicznej, pracuje w technice dywanowej (tufting). W jej pracach ważne miejsce zajmuje architektura jako narzędzie organizacji życia społecznego. W ostatnim czasie artystka zajmuje się tematem zdrowia psychicznego, a także wątkiem relacji rodzinnych (projekt Happy Family). Prywatne doświadczenia stają się pretekstem do dyskusji o ważnych problemach społecznych jak choroby psychiczne, uzależnienia czy bezdomność.

Struggle (Zmagania), 2022, tufting, dzięki uprzejmości artystki

Hope (Nadzieja), 2022, tufting, dzięki uprzejmości artystki, kolekcja prywatna

Prace odnoszą się do stanu emocjonalnego związanego z chorowaniem i wychodzeniem z depresji. Zmaganie z chorobą przedstawione jako spętana emotikonka odwołuje się do popkulturowego sposobu wyrażania emocji przez obrazy. Ukazuje również poczucie ciągłego zagrożenia, pozostawania w ciągłym napięciu i gotowości do walki. Eksponowana obok Nadzieja daje wiarę na wyjście z choroby, jest dosłowną interpretacją zwyczajowego „światełka w tunelu”, zapowiedzią pozytywnego zakończenia.

Miejsce

Back ↵