Kuba Stępień

(ur. 1997, mieszka w Warszawie)

Absolwent programu Szkoły Kem Szkoły w Warszawie, studiów licencjackich w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Studium Akademii Fotografii w Krakowie, obecnie studiuje Sztukę Mediów w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy projekty interdyscyplinarne o performatywnym charakterze, wykorzystując różne media i materiały, często z recyklingu. Zajmuje się również dźwiękiem i muzyką eksperymentalną, występuje i nagrywa pod pseudonimem Apkvp.

Praca nawiązuje do wczesnoszkolnych doświadczeń artysty uczęszczania do pływackiego klubu sportowego. Zajęcia te, jak się okazało, były także ćwiczeniami z rytuałów chłopięctwa i formowania binarnej męskiej grupy. Do wspólnego przepracowania przeszłości artysta zaprosił grupę młodych mężczyzn, którzy około okresu dojrzewania mieli podobne doświadczenia związane z tym samym basenem. Pierwszym etapem procesu były warsztaty na sali baletowej, gdzie osoby  pracowały z własnymi ciałami, rozwijając ich świadomość, ekspresję i techniki wokalno-ruchowe. Wideo dokumentuje jednorazowy performans, który odbył się na pływalni znanej uczestnikom z lat chłopięcych. W tej dyscyplinującej scenografii uczestnicy dokonali samoświadomej rekonstrukcji, analizy i squeerowania mechanizmów władzy, którym byli poddawani, także na długo po opuszczeniu basenu. Powtarzając performatywnie kary, nagrody, ćwiczenia i chłopięce zabawy z przeszłości, wyzwalają się wspólnie z heteropatriarchalnej przemocy. 

Merboys, 2021, instalacja wideo, 12′47″, dzięki uprzejmości artysty

Back ↵