Marta Romankiv

(ur. 1995, mieszka w Krakowie)

Studiowała we Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej, na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i w Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie, obecnie jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  Tworzy wideo, instalacje i działania społeczne. Jej projekty mają często charakter partycypacyjny i łączą metody pracy sztuk wizualnych, aktywizmu, animacji oraz nauk społecznych. Artystka interesuje się statusem mniejszości społecznych, w szczególności osób z doświadczeniem migracji. Bada mechanizmy wykluczenia i możliwości ich przekraczania w odniesieniu do rang związanych z obywatelstwem, płcią, klasą czy wykształceniem. 

Architekci, 2019,  wideo, 9′16″, dzięki uprzejmości artystki
uczestniczyli: Robert Frans, Aneta Kubiak, Wojciech Kozłowski, Piotr Staniszewski, Bohdan Wojtasik
zdjęcia: Mateusz Lipiński

Praca powstała we współpracy z mieszkańcami i mieszkankami Nowej Huty – osobami z doświadczeniem bezdomności.  Artystka zaaranżowała sytuację, w której wcieliły się one w architektów, inżynierów i organizatorów przestrzeni miejskiej, projektujących mapy najważniejszych dla nich miejsc, wskazujących na problemy, a także proponujących zmiany i szukających rozwiązań. Film jest zapisem ich dyskusji. Nowa Huta, obecnie dzielnica Krakowa, powstała jako idealne socjalistyczne miasto dla robotników i robotnic kombinatu metalurgicznego i stanowi przykład odgórnego projektowania przestrzeni bez uwzględnienia różnorodności doświadczeń jej użytkowników i użytkowniczek. Praca proponuje przeprojektowanie zasad tworzenia sprawiedliwych miast i społeczeństw. Proces zmiany rozpoczyna wsłuchiwanie się w potrzeby mniejszości i grup pozbawionych dotąd głosu w przestrzeni publicznej.

Miejsce

Back ↵