Wiktoria Dobrowolska

(ur. 1997, mieszka w Warszawie)

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Korzysta z różnych mediów, tworzy instalacje, obrazy olejne, serigrafie, obiekty soniczne oraz rzeźby. Fascynuje się ekopsychologią, instrumentologią i antropologią dźwięku, które obok doświadczania piękna Ziemi stanowią dla niej główne źródło inspiracji. 

Skóry, 2021 instalacja dotykowa, materiały mieszane, dzięki uprzejmości artystki

Inspiracją dla pracy stała się osobista relacja artystki z końmi. Każdy obiekt Skór składa się z warstwy zewnętrznej (malowane płótno) i wewnętrznej (futro z odzysku/plusz). Z jednej strony odwołują się one do tego, co zimne i martwe, a z drugiej, do ożywiającego ciepła dotyku. Granica między obydwoma stanami jest jednak nierozróżnialna, ponieważ praca wynika z założeń ekopsychologii, która według Teodora Roszaka dąży „do odkrycia na nowo, u funkcjonalnie »zdrowych« dorosłych, tej animistycznej jakości doświadczenia, z którą rodzi się dziecko”.Animizm występujący w niektórych rdzennych społecznościach opiera się na wierze w to, że wszystkie zjawiska kosmiczne, przyrodnicze, w tym nie-ludzkie formy istnienia, takie jak zwierzęta, rośliny, przedmioty, mają duszę i są ożywione.

Instalacja zaprasza do głaskania.

Relikwia, 2021, instalacja dotykowa, futro, rośliny zielne, dzięki uprzejmości artystki

Przestrzeń zaaranżowana przez artystkę przeznaczona jest do ostatniego pożegnania szczątek istot zabitych przez przemysł futrzarski. Forma instalacji nawiązuje do kompozycji, które artystka wykonywała w okresie dzieciństwa w lesie i na łąkach dla zmarłych zwierząt. Wszystkie skóry zostały znalezione w sklepie z odzieżą używaną, a wykorzystane rośliny zostały zebrane z koszonych obszarów miejskich. Większość z nich to gatunki określane jako „inwazyjne”.

Obecność, 2021, obiekt interaktywny, płyta LP, gramofon, drewniany stół, 14′39″, dzięki uprzejmości artystki
Obecność to zapis dźwięków wydawanych przez klacz o imieniu Greta, która jako źrebię została straumatyzowana przez właścicieli. Kiedy miała trzy lata, sprzedano ją osobie, która zbudowała z nią silną, bliską i uzdrawiającą relację. Nagranie odbyło się w stajni, gdzie mieszka Greta. Czternaście minut wybrano z kilku godzin materiału dźwiękowego, skomponowanego tak, aby naśladować obecność Grety. Decyzja o wyborze medium była motywowana badaniami, które dowodzą, że bodźce słuchowe mogą skuteczniej wywoływać uczucia niż percepcja wzrokowa.

Teksty opracowane na podstawie strony  https://www.wiktoriadobrowolska.com/

Fot. Skóra (detal), 2021, dzięki uprzejmości artystki

Venue

Back ↵