Cafe Noir Zielona Góra, al. Niepodległości 22

opening hours: 15.10: 4 PM–7 PM, Mo.–Th. 6 PM–10 PM,
Fr.–Sa. 6 PM–10 PM

admission free

Patrycja Wilczek-Sterna & Iryna Zhyla

Back ↵