Dominika Kulczyńska

(ur. 1989, mieszka we Wrocławiu)

Absolwentka Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA i ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pracuje multimedialnie na styku sztuki i dizajnu, głównie z ceramiką i tkaniną. Współzałożycielka Spółdzielni Socjalnej „Zakwas Studio”, w której rozwija własne i partycypacyjne projekty ceramiczne i tekstylne, zajmuje się recyklingiem tworzyw sztucznych i działalnością edukacyjno-warsztatową.  Jej działania opierają się na zasadach odpowiedzialności środowiskowej i zaangażowania społecznego

Niewypalone, 2021, porcelana toczona na kole garncarskim, szkło, dzięki uprzejmości artystki
Praca powstała we współpracy z: Rozłożek czerniejący (Rhizopus nigricans), Kropidlak zielony (Aspergillus glaucus), Pleśniak biały (Mucor mucedo Fresen). 

Fot. Alicja Kielan, archiwum BWA Wrocław 

Niewypalone to obiekty porcelanowe, które nie zostały poddane ostatecznej obróbce, czyli wypaleniu. Ich surowa, nietrwała forma jest końcowym śladem pracy ludzkich rąk. Obiekty przekształcają się dalej w rekcji na atmosferę i działanie grzybów „zasadzonych” w glinie przez artystkę. Obecnie pozbawione funkcji użytkowych Niewypalone są protypem dizajnu przyszłości, która już nadeszła, ale jest ignorowana. Interwencja w proces produkcji porcelany pokazuje, że pożądanymi właściwościami będą zdolności rzeczy do adaptacji do środowiska i niski ślad węglowy. Klasyczna estetyka i trwałość materiału są natomiast zbędnym balastem ludzkiej kultury. Symbolem przyszłości i przetrwania jest królestwo grzybów. Mają one nie tylko zdolność do trawienia wszelkiej materii organicznej (także śladów ludzkości), ale także przystosowania się do różnych warunków.

Miejsce

Back ↵