Monika Pascoe Mikyšková

(ur. 1983, mieszka w Bratysławie)

Ukończyła Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Bratysławie (VšVU). Tworzy malarstwo akwarelowe, instalacje i obiekty z wykorzystaniem materiałów roślinnych i mineralnych. Jej prace przypominają o zerwanych związkach człowieka ze światem roślin, zwierząt i materii nieożywionej. Celebrując bogactwo form i procesów natury, artystka wpisuje cykl życia ludzkiego w obieg materii i przepływ energii w przyrodzie. 

Z cyklu Evolution (Ewolucja), 2016, tusz, węgiel, papier, dzięki uprzejmości artystki i Jiri Svestka Gallery, Praga

Cykl inspirowany jest historią o pochodzeniu gatunku ludzkiego. Artystkę interesuje w tej opowieści zniesienie dominującej perspektywy o rozwoju i wychodzeniu człowieka ze stanu „dzikości” ku „cywilizacji”. W jej wizji ewolucji pozostaje on jednym ze zwierząt. Przedstawiony jako ciało bez głowy zostaje pozbawiony wyjątkowego statusu w przyrodzie.    

29 days (29 dni), 2021, instalacja, rysunek, papier, dzięki uprzejmości artystki i Jiri Svestka Gallery, Praga

Artystka narysowała 29 rysunków tego samego obiektu – krzesła – podczas oczekiwania na narodziny swojego syna. Proces rysowania dzień po dniu jednego motywu był rodzajem psychicznego dostrojenia się do oczekiwanych wyzwań pracy opiekuńczej takich jak uziemienie, stałość i powtarzalność.

Fot. Z cyklu Evolution (Ewolucja), 2016, dzięki uprzejmości artystki i Jiri Svestka Gallery, Praga

Miejsca

Back ↵