Olia Fedorova

Olia Fedorova (ur. 1994, mieszka w Grazu)

Artystka wizualna, absolwentka Charkowskiej Państwowej Akademii Projektowania i Sztuk. Zajmuje się sztuką konceptualną i tworzy prace z wykorzystaniem performansu, fotografii, wideo i tekstu. Przed wojną w Ukrainie mieszkała w Charkowie, obecnie przebywa w Grazu. Często porusza temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, ważną rolę w jej sztuce odgrywają również emocje związane z „domem”, granicami i przynależnością do terytorium.

Life under the Russian bombs (Życie pod rosyjskim ostrzałem), 2022, film, 27’54”, dzięki uprzejmości artystki

Prezentowany na wystawie film dokumentuje życie artystki, jej partnera i sąsiadów w piwnicy domu, w którym wcześniej mieszkali, zaraz po rozpoczęciu agresji wojskowej Rosji na Ukrainę. Niepokój o życie własne i bliskich spotyka się tu ze scenami codzienności pod ziemią – podziałem ról i obowiązków, ustalonym powtarzalnym rytmem dnia, sprawdzaniem informacji z frontu.

Miejsce

Back ↵