Rory Pilgrim

(ur. 1988, mieszka we wsi Ee, Holandia)

Studiował w Chelsea College of Art and Design w Londynie, był  także uczestnikiem programu edukacyjnego de Ateliers w Amsterdamie. Komponuje muzykę, pisze piosenki, tworzy filmy, rysunki i performans. Inspiracją dla jego działań są wczesne ruchy feministyczne, queerowe, sztuka zaangażowane społecznie, a także współczesny aktywizm młodzieżowy i cyberkultura. Jego prace rozwijają się często w rezultacie grupowych warsztatów i dyskusji. Interesuje go tworzenie doświadczeń wspólnotowości opartych o wzajemny szacunek, troskę, dialog międzypokoleniowy i uważność wobec mniejszości.

Film powstał we współpracy z grupą młodych osób zaangażowanych w aktywizm klimatyczny, żyjących w mieście Boise w amerykańskim stanie Idaho. Scenerią ich spotkań są powiązane środowiska wspólnotowego domu – azylu (sanctuary) i okolicznej przyrody, która również potrzebuje ochrony. Kamera towarzyszy poszukiwaniom bezpiecznej przestrzeni, bliskości i nadziei na przyszłość pokolenia zagrożonego brakiem perspektyw związku z katastrofą klimatyczną. Jego wrażliwość wnosi do wspólnego świata szansę, jeśli nie na przetrwanie ludzi, to na zmianę naszych obecnych, toksycznych relacji z Ziemią. Transformacja ta zaczyna się od świadomości, że jednostka jest częścią złożonego ekosystemu, którego wszystkie elementy wzajemnie na siebie oddziałują. To dlatego stan klimatu jest ściśle związany ze sprawiedliwością społeczną, ekonomiczną, zdrowiem psychicznym i równouprawnieniem kobiet i mniejszości.  

Undercurrent (Ukryty nurt), od 2019, film HD, 50′, dzięki uprzejmości artysty i andriesse eyck galerie, Amsterdam

Miejsce

Back ↵