Tamás Kaszás

Absolwent Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Współpracował z Anikó Loránt  jako ex-artists’ collective (2002–2020). Tworzy instalacje, rysunki, fotografie, wideo, teksty i obiekty. Traktuje je jako „pomoce wizualne” dla rozwoju holistycznej wyobraźni i świadomości ekologicznej. W swoich projektach materializuje wyobrażenia o przyszłości, która może nadejść po upadku kapitalizmu i przemysłowej eksploatacji ziemskich zasobów. Odpowiedzi na to, co nieznane, poszukuje w wiedzy już istniejącej, ale marginalizowanej, postrzeganej w technokapitalizmie jako anachroniczna i nieopłacalna. Źródłami inspiracji są dla niego oddolne, anarchistyczne ruchy społeczne, permakultura, zagrożone wymarciem kultury ludowe i rdzenne, a także ekozofia. Nawiązuje również do funkcjonalistycznego, równościowego dziedzictwa modernizmu. W jego sztuce rozwiązania formalne, produkcyjne i ideowe są tu ściśle ze sobą związane. Artysta zwykle wykorzystuje łatwo dostępne, tanie materiały, przetwarza także odpady.

Czarne flagi  I-III, 2022, akryl na płótnie, dzięki uprzejmości artysty
Sci-Fi Agit-Prop, od 2016, rizografia, dzięki uprzejmości artysty

Prace poświęcone są wyobrażeniom rozwoju walk społecznych toczących się w związku z pogarszaniem warunków życia na Ziemi. Artysta sięga po estetykę aktywistycznych i socjalistycznych komunikatów propagandowych do stworzenia „pomocy wizualnych” w adaptacji do przyszłości. Jego scenariusze biorą pod uwagę mobilizację twórczej, oddolnej współpracy międzyludzkiej na rzecz uspołecznienia ziemskich zasobów i działań naprawczych. Jednocześnie wyrażają świadomość dalszej eskalacji przemocy i wyzysku w walce o przetrwanie.

Miejsce

Back ↵