Zuza Golinska

(ur. 1990, mieszka w Warszawie)

Artystka wizualna, autorka obiektów, performansów, instalacji. Absolwentka Pracowni Działań Przestrzennych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Interesuje ją wpływ przestrzeni publicznej i architektury na jednostkę. W swoich pracach eksploruje związki współczesnych obiektów z tradycją modernizmu, zarówno na poziomie architektury, jak i samego myślenia o przyszłości świata.

Słońca, 2019, stal recyklingowana, farba proszkowa, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Piktogram, Warszawa

Słońca to prace powstałe z metalowych odpadów przemysłowych znalezionych podczas rezydencji Golińskiej w Iwano- Frankowsku. Artystka odnosi się do podwójnego znaczenia słońca – jako życiodajnego źródła światła, ale też do zagrożeń z jego strony w nieuniknionej katastrofie klimatycznej. Stalowe formy prac przywodzą na myśl pogańskie totemy bóstw solarnych, przywołując słońce jako jedną z głównych sił kreacji życia na ziemi.

Miejsce

Back ↵